Karin_Mondriaan

Bestuursvoorzitter Karin Mondriaan over Radiotherapiegroep

Karin Mondriaan

“Wat heel belangrijk is voor ons: de waardering die we van onze patiënten krijgen”

Radiotherapiegroep presenteert zich sinds juni dit jaar aan patiënten en zorgprofessionals via een nieuwe website, ontworpen en gerealiseerd door Zeylmaker & Partners. Wat wil je laten weten via je website, wat straal je uit? En is het eigenlijk wel nodig, in de markt van de gespecialiseerde behandelzorg? Karin Mondriaan is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur, voor die tijd gaf ze leiding aan RISO in Deventer, een van de organisaties waaruit Radiotherapiegroep is ontstaan. Met haar spreken we over Radiotherapiegroep en het speelveld waarin gespecialiseerde behandelinstituten actief zijn.

“In 2013 zijn de radiotherapeutische behandel-centra RISO in Deventer en ARTI in Arnhem samengegaan,” aldus Karin Mondriaan, die binnen de nieuwe organisatie de rol van bestuursvoorzitter op zich nam. “Sinds 1 januari 2015 is de fusie ook juridisch een feit, vanaf dat moment zijn we naar buiten getreden onder de naam Radiotherapiegroep.”

“Zowel RISO als ARTI hebben een lange geschiedenis als radiotherapeutisch behandel-instituut. De reden dat we hebben besloten samen verder te gaan, is vooral ingegeven door externe veranderingen. We moeten van de overheid zelf onderhandelen met zorgverzekeraars en als je groter bent sta je sterker. Daarnaast levert schaalvergroting ons meer innovatiekracht op, meer gelegenheid om te investeren. Dat laatste is belangrijk, want radiotherapie is heel kapitaalsintensief.” Concentratie of spreiding? Bij kapitaalsintensieve branches zie je vaak een concentratie in de markt optreden, om zo de kosten beheersbaar te houden. Maar Radiotherapiegroep heeft meerdere vestigingen, in Deventer, Arnhem en Ede, is dat niet tegen de logica in?

Karin Mondriaan: “Dat is het bijzondere van ons werkterrein, we hebben te maken met patiënten en voor hen willen we graag zorg dichtbij huis aanbieden. We zijn juist bezig om naast Ede een tweede satellietlocatie te realiseren in Apeldoorn, als onderdeel van het Gelre Oncologisch Centrum. Dat vraagt wel wat van de interne organisatie en extra flexibiliteit van de medewerkers, maar we zijn ervan overtuigd dat het een meerwaarde voor onze patiënten is als we dichtbij hun vertrouwde omgeving onze gespecialiseerde behandelingen kunnen aanbieden. We praten namelijk niet over geld verdienen, maar over de beste zorg leveren. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat we financieel gezond zijn, maar je kunt niet zomaar sturen op inkomsten, op aantallen patiënten. Wat voor ons heel belangrijk is, is de waardering die we van onze patiënten krijgen. Daarmee scoren we gemiddeld een 9,2 en dat is een belangrijke graadmeter.”

Samenwerking met ziekenhuizen

Radiotherapiegroep werkt samen met vrijwel alle verwijzende ziekenhuizen in de regio: Rijnstate Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis St. Jansdal en Saxenburgh Groep. Daarnaast zijn er op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie part-nerships met universiteiten, onderzoeksinstitu-ten en gespecialiseerde industrie.

Is er – ondanks de door de overheid in gang gezette marktwerking – helemaal geen sprake van concurrentie? Karin Mondriaan: “We werken als instituten juist heel goed samen, er wordt veel kennis en ervaring gedeeld. En dat moet ook, het komt de kwaliteit van de zorg ten goede. De onafhankelijke radiotherapeutische behandelinstituten (er zijn er 5 in ons land, red.) richten zich ook niet op elkaars werkgebied, we willen vooral binnen onze eigen regio sterk zijn. Daarom is de samenwerking met regionale en universitaire ziekenhuizen zo belangrijk. Het is dus niet zo dat je kunt spreken over keiharde concurrentie, niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de retail. Ik zie het dan ook nog niet voor me dat we gaan adverteren, dat blijft toch een heel raar gevoel. Tegelijkertijd moeten we ons wel profileren, laten zien wie we zijn en uitdragen waar we goed in zijn. Dat doen we nu op de nieuwe website en dat waren we niet zo gewend. Het voelt voor ons nog steeds een beetje ongemakkelijk.”

Chronische ziekte

De verwachting is dat in de toekomst het aantal patiënten nog verder zal stijgen door de vergrijzing en doordat kanker steeds meer een chronische ziekte wordt: meer mensen leven langer met kanker. Karin Mondriaan: “Anderzijds kan er ‘zomaar’ een medicijn of therapie tegen kanker worden uitgevonden dat beter blijkt te werken dan bestraling. Dat kan onze toekomst radicaal veranderen. Dat is het bijzondere van onze situatie: aan de ene kant moet je patiëntenbestand op niveau blijven om te blijven bestaan, terwijl je aan de andere kant liever wil dat er helemaal geen patiënten met kanker zijn, dat er niemand ziek is.” Dat er nu een nieuwe website is, is dan ook niet zozeer ingegeven om ‘de concurrentie af te troeven’, maar vooral om patiënten en hun naasten voor te lichten. “Patiënten maken een moeilijke periode door als ze een behandeling bij ons nodig hebben,” geeft Karin Mondriaan aan. “Wij willen hen veilige en kwalitatief hoogstaande radiotherapeutische zorg bieden op een gastvrije en patiënt vriendelijke manier. We vinden het belangrijk dat onze website dat gevoel ook uitstraalt, dat mensen zich welkom en veilig voelen bij ons. Daarnaast worden patiënten steeds kritischer. En terecht natuurlijk. Ze kunnen steeds gemakkelijker informatie vinden en laten zich niet zomaar wat vertellen. Ook aan die behoefte aan goede, heldere informatie komt onze website tegemoet.”

 

Categorie: cliëntenmedia