Harry_webers_en_Thomas

Kansen voor ondernemerschap in De Nieuwe Hanze

Harry Webers

“Handel drijven is verliefd worden, verkering krijgen en dan pas trouwen”

Van oudsher trekken grote steden steeds meer inwoners en daarmee bedrijvigheid op allerlei gebied, terwijl de ‘provincie’ en het platteland steeds leger en daarmee economisch minder sterk worden. Een ontwikkeling die je door alle tijden en overal ter wereld kunt waarnemen. Ook in de Middeleeuwen waren (middel-) grote steden in  Nederland en Duitsland de centra van de economie en handel, kunst en cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. En zij versterkten hun positie verder door een verbond sluiten om de krachten te bundelen.

Zo is 8 eeuwen geleden ‘De Hanze’ geboren, een ‘common market’ (‘Europese Unie’) avant la lettre, die zeer succesvol was en alle aangesloten steden eeuwenlang een prominente positie bezorgde in de markt van wetenschap, bestuur en handel. Anno 2016 dreigt een nieuwe onbalans tussen stad en regio, of om het op ons land te projecteren, tussen de Randstad en heel Oost Nederland.

Voor Harry Webers, oud algemeen directeur van Witteveen+Bos, voormalig voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en voorzitter van de VVV Deventer, een reden om het initiatief te nemen deze ontwikkeling een duw in een goede richting te geven. Hij sprak met meer dan 200 partijen en schreef het ambitiedocument ‘Nieuwe Hanze. Smart Cities, Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst’. Een hedendaagse visie, die de internationale samenwerking tussen steden en landen moet bevorderen. “De Nieuwe Hanze richt zich op intensivering van de handel en op samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Ook moeten we (oude) maak- en productiebedrijven in Oost-Nederland verduurzamen, waardoor die bedrijven qua grondstoffen en energie veel efficiënter kunnen produceren en beter kunnen concurreren. En tenslotte moeten steden meer met elkaar gaan samenwerken zoals in de Hanzetijd”.

Smart Cities, Smart Factories

De oude Hanzewaarden lef en durf, ondernemerschap, verbondenheid en gemeenschapszin, zijn resultaten uit het verleden en wat Webers betreft een garantie voor de (economische) toekomst van Oost Nederland en de regio Stedendriehoek, waarin hij zelf woont. In de Nieuwe Hanze staan de circulaire economie met duurzame productieprocessen, economische steden-samenwerking en sociale innovatie centraal. Daarbij gaat het om nieuwe economische verbindingen en combinaties, technologische innovatie en een intensieve samenwerking tussen Oost Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

Door de Nieuwe Hanze wordt meteen ook het economische achterland aanzienlijk vergroot en ontstaat er een grote en sterke economische regio, die als economische eenheid beter kan concurreren met snel groeiende economieën als China, India en Brazilië. Bovendien ontstaat er een zeer groot achterland voor internationale handel zoals dat bijvoorbeeld ook bestaat in de Verenigde Staten met ruim 300 miljoen inwoners.

Kansen in het oosten

“Het Nederlandse bedrijfsleven heeft traditioneel een focus op het westen van Nederland, terwijl er ongekend veel kansen liggen in het oosten en in Duitsland”, stelt Harry Webers. In de aanloop van de Internationale Hanzedagen in Kampen ziet hij de interesse in de Nieuwe Hanze snel groeien. “Zo werken de zeven Hanzesteden aan de IJssel (Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Hasselt, Zwolle, Kampen) al jaren samen op het gebied van marketing en promotie en vrijetijdseconomie, en hebben zich onlangs ook de Hanzesteden Harderwijk en Elburg aangesloten.” Volgens Webers betekent de Nieuwe Hanze niet alleen internationaal, maar ook in eigen land een enorme kans voor hernieuwde samenwerking. “De oude Hanze verbindt steden en het onderlinge vertrouwen en kwaliteit zijn belangrijke pijlers voor nieuwe economie, innovatie en banen. Feitelijk gaat het om de Noord-Zuid verbinding van het IJsselmeer en de IJsselvallei tot Eindhoven en de Oost-West verbinding van Rotterdam tot het Roergebied: samen vormen dit een plus-teken, dat symbool staat voor het PLUS-denken. En het gaat om een economische programmering voor de komende minstens 15 jaar: Van de Internationale Hanzedagen in Kampen in 2017 tot die in Harderwijk in 2013. In 2017 wordt de Internationale Hanzedagen gehouden in Kampen. Hij wil ervoor zorgen dat anderen verliefd worden op onze regio en onze bedrijven. Handel drijven is verliefd worden, verkering krijgen en dan pas trouwen. Het kost tijd. De bedrijven die actief willen meedoen staan bovenaan mijn lijstje om mee aan tafel te zitten”.

Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst

Om de Nieuwe Hanze letterlijk een eigen gezicht te geven, heeft Zeylmaker & Partners een onderscheidende huisstijl voor het internationale samenwerkingsverbond ont-worpen. En daar blijft het niet bij. Met onze kennis van deze regio en van de Duitse markt, willen we via de Nieuwe Hanze een actieve bijdrage leveren aan de bloei van de regionale economie.

Categorie: cliëntenmedia