Schermafbeelding 2017-06-19 om 16.21.30

Gedifferentieerde aanpak – meer respons.

Westfalen Medical is een bedrijf dat medische hulpmiddelen en medicinale gassen levert aan zorgprofessionals en aan particulieren. In Nederland is het bedrijf sinds 1989 gevestigd in Deventer, in Duitsland bestaat de onderneming al sinds 1923. Zeylmaker & Partners ondersteunt Westfalen Medical in ons land bij de communicatie met zowel de zorginstellingen, zelfstandig zorgverleners
als de particuliere klanten.

Vorig jaar besloot Westfalen Medical de externe communicatie te professionaliseren en schreef daarvoor een bureaucompetitie uit. Zeylmaker & Partners kwam daarbij op basis van een strategisch en creatief voorstel als beste naar voren. Eind 2016 konden we een start maken met de vernieuwde communicatie, waarbij we ons in eerste instantie vooral hebben gericht op een verbeterslag van het basis-informatiemateriaal (brochure, folders). Dit voorjaar konden we ons meer richten op actieve klantwerving, onder andere via de presentatie op de beurs Zorgtotaal en met direct mailings (zie ook kaderstuk).      

Klanttevredenheid

Achter de schermen heeft Westfalen Medical in haar bestaan altijd gezorgd voor veel interne deskundigheid en men mag trots zijn op een zeer hoge klanttevredenheid. Met een professionaliseringsslag in de externe communicatie brengen we juist die aspecten beter en scherper naar voren, zowel bij bestaande klanten die hierdoor worden bevestigd in hun keuze, als bij potentiële nieuwe klanten.

De klantenkring van Westfalen Medical bestaat voor een deel uit particulieren, doorgaans mensen  die voor hun functioneren afhankelijk zijn van medicinale zuurstof. Voor hun is het belangrijk dat ze volledig kunnen vertrouwen op hun zuurstofleverancier, zowel wat betreft de levering, als wat betreft advies en begeleiding. Met een heldere en eenduidige communicatie ondersteunen we de servicemedewerkers die dagelijks bij hun klanten (de patiënt) thuis komen.

De professionele klantenkring van Westfalen Medical bestaat o.a. uit zelfstandig gevestigde  huisartsen en uit inkopers bij verpleeg- en ziekenhuizen. Twee totaal verschillende doelgroepen, met ook uiteenlopende beslissingsfactoren. We hebben er daarom voor gekozen om niet een soort ‘one-size-fits-all-communicatie’ te ontwikkelen, maar een scherp onder-scheid te maken en zo veel mogelijk te kiezen voor een individuele benadering. Een goed voorbeeld hiervan is de direct mail die we hebben ontwikkeld voor verzending naar de groep huisartsen en (kleine) huisartsenpraktijken.

Westfalen Medical scoort met DM-actie naar huisartsen

Voor Westfalen Medical vormen huisartsen een belangrijke doelgroep. Zij zijn voorschrijver, maar gebruiken ook zelf zuurstof en stikstof in hun praktijk. In het aanbod van Westfalen zijn naast de medische gassen ook hulpmiddelen voor de huisarts opgenomen, waaronder een speciale noodtas.

Nu worden huisartsen vaak benaderd door leveranciers terwijl ze eigenlijk zo druk zijn dat ze het gevoel hebben nauwelijks toe te komen aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Voor ons reden om een aantrekkelijke direct mail te ontwerpen met in heldere bewoordingen een eenduidige boodschap en een duidelijke call-to-action.

Door de mail in twee delen te splitsen (een flyer en een persoonlijke brief) hebben we twee contactmomenten gecreëerd en zo de kans vergroot dat de huisarts de boodschap onder ogen heeft gekregen. Dat bleek een goede gedachte: waar mailings doorgaans een respons hebben tussen de 2 en 5%, scoorde Westfalen Medical in dit geval 10%. Een verdubbeling van wat doorgaans als maximaal wordt beschouwd dus.

Wilt u ook zo hoog scoren?
Bel dan 0570 – 500900!

Categorie: closeup