shutterstock_315873152

Hoogste groei in bijna zes jaar Het gaat goed met de Europese economie

Eurostat, het statistisch bureau van de EU, kwam onlangs met verheugende cijfers over de economie binnen de eurozone. In het tweede kwartaal van 2017 lieten de 19 landen in de eurozone een economische groei zien die 2,1% hoger was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het betekende bovendien de snelste groei in bijna zes jaar. Cijfers waar je als ondernemer blij van wordt.

De stijging van de groei wordt vooral toegeschreven aan de interne vraag binnen de eurozone. De investeringen binnen Europa zijn toegenomen en ook particulieren besteden meer dan de afgelopen jaren.

Voor Nederland zijn er op het moment van schrijven nog geen cijfers over het tweede kwartaal bekend. Maar de verwachting is dat die ook voor ons land een gezond beeld laten zien. Een indicatie daarvoor is de inkoopmanagersindex van Nevi, de vereniging voor inkoopprofessionals. Met de index wordt de Nederlandse bedrijvigheid weergegeven en die steeg naar 58,9, het hoogste niveau sinds 2011. Ook de industriële productie nam sterk toe, zowel bij consumptiegoederen, halffabrikaten als kapitaalgoederen.

Heeft de groei dan verder geen nadelen? Ja, toch wel: het vinden van voldoende goede arbeidskrachten wordt steeds moeilijker en ondernemingen zullen hun uiterste best moeten doen om de gunst van -met name- hoogopgeleide technici te verwerven.

Middenklasse in Nederland vormt stabiele groep

In tegenstelling tot landen als de VS en het VK, is er in ons land geen sprake van een uitholling van de middenklasse.
Een recente rapportage van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) laat zien als er naar opleidings-, beroeps- en inkomenspositie wordt gekeken, dan valt vooral de stabiliteit op.

Het aantal middeninkomens is tussen 1990 en 2015 weliswaar van 68 naar 57% gedaald, maar dit wordt volledig gecompenseerd via de belastingen, toeslagen en premies. Ruwweg vier van de vijf Nederlandse huishoudens vallen in dit segment met middeninkomens, terwijl ook de groepen daaronder (12%) en daarboven stabiel zijn gebleven.

Wel is het zo dat er wat harder en meer gewerkt moet worden om het niveau te behouden: veelal zijn twee inkomens noodzakelijk en werk- en zorgtaken moeten worden gecombineerd. En voor de komende jaren geldt dat flexibiliteit en tijdelijke banen voor meer onzekerheid kunnen zorgen.

Die stabiele middenklasse staat in schril contrast met bijvoorbeeld de VS, waar eind 2015 het aandeel van de middenklasse tot onder de 50% is gedaald en inmiddels 29% van de Amerikaanse huishoudens tot de onderkant van de inkomensmarkt moet worden gerekend. Ter vergelijk: in 1971 behoorden twee van de drie Amerikaanse huishoudens tot de middenklasse (bron: Pew Research Center).

Schermafbeelding 2017-10-10 om 13.15.26

 

Categorie: closeup