Schermafbeelding 2017-11-29 om 15.10.03

Van strategie tot uitvoering Het marketingplan als basis voor uw communicatie

Met reclame -in de ruimste zin van het woord- zet u potentiële klanten aan uw product of dienst aan te schaffen. Een creatieve en doelgerichte advertentie, radiocommercial of mailing lijkt de ideale oplossing. Lijkt. Want in de praktijk merken we dat er soms te snel naar middelen wordt gegrepen. Waardoor het effect van alle inspanningen op z’n zachtst gezegd niet optimaal is.

Communicatie heeft alleen maar effect als de achterliggende strategie klopt, als er een gedegen marketingplan aan ten grondslag ligt. Omdat we bij Zeylmaker & Partners graag het maximale uit uw reclame-euro halen, buigen we ons ook graag over uw marketingplan. Voor een second opinion, om onze branche-ervaring en -kennis in te brengen, of om u te ondersteunen bij het opstellen van uw plan.

De hoofdfasen

We doorlopen daarbij de stappen zoals die zijn geformuleerd door Philip Kotler (VS, 1931), wiens theorie nog altijd geldt als richtinggevend binnen het marketingvak. Kotler formuleerde voor het marketingplan zes hoofdfasen:

1. Analyse van kansen en bedreigingen (ook wel SWOT-analyse)

2. Onderzoek en selectie van de doelen

3. Definitie van de marketingstrategie

4. Planning van het marketingprogramma

5. Organisatie en implementatie van het marketingprogramma

6. Meting en evaluatie van de resultaten, met een eventuele herdefinitie van de doelen.

Voor marketeers is dit natuurlijk gesneden koek, en sommige geven de voorkeur aan hoofdfasen die hiervan zijn afgeleid, maar voor organisaties zonder eigen marketingafdeling kan het uitwerken van deze zes fasen behoorlijke hoofdbrekens opleveren. Toch is het noodzakelijk om ze zorgvuldig te doorlopen, voor iedere product-marktcombinatie (PMC).

Alleen op basis van een uitgewerkte marketingstrategie kunnen we een gedegen marketingcommunicatieplan opstellen, met gefundeerde keuzes voor instrumenten als persoonlijke verkoop, public relations, sponsoring, promoties, direct-marketing, enzovoort, enzovoort.

Wat kan er misgaan?

Wat we in de praktijk merken is dat er soms verkeerde keuzes worden gemaakt doordat er aannames zijn gedaan die niet stroken met de feiten. Als relatieve buitenstaander met veel ervaring in de marketing en communicatie kunnen we  die met een quick-scan detecteren en zo nodig herformuleren.

De volgende stap

Zoals aangegeven is het marketingcommunicatieplan de volgende stap in het proces. Over de onderdelen daarvan in een volgende editie van Close Up.

Categorie: closeup